Новини

АРТ ТЕРАПІЯ для дітей з ДЦП

Арт-терапія (реабілітація дітей шляхом творчості) — це лікування за допомогою залучення дитини з інвалідністю (ДЦП), дітей з ЗПР та РАС до мистецтва. При цьому дитина навчається спілкуватися з навколишнім світом на рівні екосистеми, використовуючи образотворчі, рухові та звукові засоби. Вона має змогу самостійно висловлювати свої почуття, потреби та мотивацію своєї поведінки, діяльності і спілкування, необхідні для її повноцінного розвитку та пристосування до навколишнього середовища.

Арт-терапія пов’язана з візуальним мистецтвом та має на увазі можливість актуалізації психічних резервних можливостей, формування на їх основі адекватної поведінки за рахунок творчої образотворчої діяльності. Головне, щоб дитина з інвалідністю крізь малюнок могла виразити внутрішній стан, відчуття, переживання без акценту на художні достоїнства.

З іншої сторони, застосовується прийом естетотерапії, заснований на невербальному впливі художніх форм на формування духовної особистості. При цьому він виступає у пасивній ролі глядача чи в активній ролі виражає свої емоції в художньому образі.

У процесі розвитку дітей з інвалідністю (ДЦП), з ЗПР та дітей з РАС особлива роль в корекційному процесі належить образотворчій діяльності (малюванню). Кожна дитина, починаючи з 2-3 років, малює із захопленням. До початку підліткового періоду це захоплення, у більшості випадків, минає. Підлітки починають соромитися своїх малюнків та припиняють займатися образотворчою діяльністю, якщо не мають особливих здібностей.

Поясненням цього факту є та обставина, що образотворча діяльність має великий біологічний стимул — малювання відіграє роль одного з механізмів виконання програми удосконалення організму, його психіки. У перші роки життя дитини з інвалідністю (ДЦП), дітей з ЗПР та РАС допомагає оволодінню формами, сприяє розвитку міжпівкульної взаємодії. У процесі малювання координується образне мислення, яке пов’язане з роботою правої півкулі, та абстрактно-логічне, за яке відповідальна ліва півкуля. Дуже великий зв’язок малювання з мисленням та мовою.Дитина у малюнках оформлює свої знання про предметний та соціальний світ. Тому дитяче малювання називають графічною мовою.

Арт-терапія пов’язана з найважливішими психічними функціями — зоровим сприйняттям, моторною координацією, мовою, мисленням, малюванням. Арт-терапія не просто сприяює розвитку кожної функції, але пов’язує їх між собою, допомагає дитині з інвалідністю упорядкувати засвоювані знання, оформити та зафіксувати модель уявлень про навколишнє середовище. До підліткового віку малювання в основному вичерпує свої біологічні функції, його адаптивна роль знижується, дитина припиняє малювати.