Психологічна та логопедична корекція

Логопедична корекція:
– артикуляційна гімнастика,
– дихальна гімнастика,
– логоритміка,
– стимуляція мовленнєвого розвитку,
– розширення і уточнення словника,
– формування мотиву мовленнєвої діяльності,
– формування звукового аналізу і синтезу,
– розвиток фонематичного сприймання,
– розвиток зв’язного мовлення,
– розвиток мовленнєвого аналізу і синтезу,
– формування просторових уявлень,
– розвиток лексико-граматичної сторони мовлення,
– розвиток голосу,
– корекція звуковимови.

Психологічна корекція:
– розвиток дрібної моторики пальців, кисті рук;
– розвиток зорово-моторної координації, слухового сприйняття;
– розвиток пізнавальних здібностей і мотивації;
– розвиток маніпулятивної гри;
– корекція емоційно-вольової сфери;
– корекція взаємовідносин в сім’ї;
– арт-терапія;
– кольоро-терапія;
– Монтессорі терапія;
– психолого- педагогічна підготовка дитини до навчання в школі.

``Апіс-Меліфіка``

КОНСУЛЬТАЦІЯ СПЕЦІАЛІСТА